رونمایی از “فرایند جراحی رباتیک از راه دور سینا”

رونمایی از “فرایند جراحی رباتیک از راه دور سینا”
حاصل همکاری مشترک مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته بالینی ایران (آی اَکت)، مرکز تحقیقات فناوریهای بیومدیکال و رباتیک، پژوهشکده فناوریها و تجهیزات پیشرفته پزشکی، بیمارستان فوق تخصصی سینا، بیمارستان امام خمینی (ره)، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی، شرکت نو آوران رباتیک و پزشکی سینا و شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در دانشگاه علوم پزشکی تهران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

زمان: چهارشنبه 02/04/1400، ساعت: 11:30 تا 12:30

مکان: پژوهشکده فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته بالینی ایران، ضلع شمال شرقی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)