بازدید خیرین علم و فناوری

بازدید خيرين علم و فناوري از پژوهشكده فناوريها و تجهيزات پيشرفته پزشكي
بازدید خيرين علم و فناوري از پژوهشكده فناوريها و تجهيزات پيشرفته پزشكي

بازدید خيرين علم و فناوري از پژوهشكده فناوريها و تجهيزات پيشرفته پزشكي
اعضاي خيرين علم و فناوري از محصولات ساخت ايران در پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی بازدید كردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی، اعضاي خيرين علم و فناوري از محصولات ساخته شده توسط شركتهاي دانش بنيان در مرکز IACT واقع در پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی، مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) روز يك شنبه 28 فروردين1401 بازدید کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *