بازدید معاون علم و فناوري فيليپين و هيئت همراه از پژوهشكده فناوريها و تجهيزات پيشرفته پزشكي

به گزارش روابط عمومی  پژوهشکده فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی دانشگاه، دکتر رونا کریمستینا گوارا معاون علم و فناوری فيليپين و هيئت همراه از محصولات ساخته شده توسط شركتهاي دانش بنيان در مرکز IACT واقع در پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی، مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) روز شنبه 31 ارديبهشت1401 بازدید کردند.
دکترسعید سرکار رئیس پژوهشکده، دکتر علیرضا احمدیان معاون پژوهشی و دکتر علیرضا میرباقری رئیس مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته بالینی ایران هیأت بازدیدکننده را همراهی کردند. دكتر سعید سرکار ضمن خوشامد گویی، به امكانات و توانمنديهاي حوزه سلامت شركت هاي دانش بنيان اشاره كردند و به اجرایی شدن توافقات دو جانبه همکاری بین دو کشور تاکید کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *