لب ویژن: میکروسکوپ پلاریزان

استفاده از میکروسکوپ پلاریزان روش  اصلی برای آنالیز مایع سینویال است که در آرتریت ایجاد کننده کریستال و بیماری نقرس کاربرد دارد. همچنین این نوع میکروسکوپ برای سیتولوژی، هماتولوژی و بررسی ادرار هم کاربرد دارد. میکروسکوپ پلاریزان لب ویژن به عنوان میکروسکوپ آزمایشگاهی هم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

میکروسکوپ پلاریزه به منظور بررسی وجود کریستال های Gout درون نمونه مایع مفصلی استفاده می‌شود. کاربر باید پس از قرار دادن نمونه بر روی استند تنظیمات روشنایی، بزرگنمایی و فوکوس مناسب را انجام داده و سپس نگهدارنده پلاریزور را به میزانی بچرخاند که تصویر زمینه کاملا تیره شده و کریستالهای مورد نظر به صورت درخشان دیده شوند.

نام دوره: دوره مهارت افزایی استفاده از میکروسکوپ پلاریزان برای آنالیز مایع سینویال