روبو سیم: شبیه ساز جراحی رباتیک سینا

این دستگاه یک شبیه ساز حقیقت مجازی برای آموزش مهارتهای پایه و پیشرفته جراحی رباتیک با قابلیت ثبت عملکرد کاربر، ارزیابی و ارائه گزارش پیشرفت وی می باشد. سخت افزار سامانه، شرایط هندسی و فضایی مشابه شرایط جراحی رباتیک را فراهم نموده و نرم افزار سامانه در ارتباط همزمان با سخت افزار، محیط جراحی رباتیک را به لحاظ هندسی شبیه سازی می نماید. این دستگاه قادر است بر اساس عملکرد کاربر در تعامل با سخت افزار و دسته های جراحی در کنسول جراحی رباتیک و پدالهای الکتروسرجری، واکنش نشان داده و رفتار ارگان مورد جراحی را شبیه سازی می نماید.

نام دوره: دوره های مهارت افزایی جراحی های حفره شکمی، لگن و قفسه سینه به روش رباتیک (در مراحل برون تن، پیش بالینی و بالینی – در سطوح پایه و تخصصی)

برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید.

http://samad.tums.ac.ir/Courses/index?categoryId=1058